Noticias musicales de Mallorca en tu Correo electrónico:

Un dels propòsits que orientaren la formació del Trio Kandinsky fou el de dur a terme una praxi de revisió musical capaç de vincular la universalitat de la tradició amb l’expressió creativa del nostre temps. Havent rebut formació a Anglaterra, França, Itàlia i Estats Units, els músics que integren aquesta agrupació han desenvolupat una intensa activitat professional, nodrida per la seva tasca com a solistes, la seva participació en nombrosos grups de cambra i per la seva presència en incomptables festivals arreu del món. Les seves activitats com a concertistes, investigadors i docents han contribuït notablement a la divulgació del patrimoni musical del segle XX. El Trio Kandinsky ha viatjat a Portugal, França, Anglaterra, Itàlia, Bèlgica, Egipte, Líban, Síria, Jordània, Veneçuela, Mèxic, Equador i Perú.

Festival Encontres, Palma de Mallorca
Programa: Casablancas, Parera, Guinjoan, Kozakura, Sánchez Verdú, Takemitsu

Al teatre principal de palma, el 15 de decembre de 2008. A les 20.30 horas.

Més Informació: www.teatreprincipal.com www.triokandinsky.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »